Beste leden van VIM
Dit stukje heeft eerder in het clubblad van de Nederlandse Ariel Club gestaan en is ook terug te vinden
op de NAC clubwebsite.
Voor hen die het een beetje bijhouden wat de FEHAC zo al doet voor de eigenaren van klassieke
voertuigen is het volgende wellicht gesneden koek. Maar toch trek ik bij jullie aan de bel. De Fehac
houdt de bij hun aangesloten clubs regelmatig op de hoogte van wat er zoal aan de hand is in het
wereldje van de klassieke motoren en auto’s. Maar er is niet veel van te merken dat clubleden ook iets
doen met de verstrekte informatie. Want waar gaat het om? Sinds een paar jaar bestaat er een
Nationaal Register Mobiel Erfgoed.
Een korte uitleg : De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onderdeel van het Ministerie van
Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (OCW) en heeft online (de dorpspomp) De Erfgoed
monitor op poten gezet. De Erfgoed monitor bevat 171 Indicatoren (ander woord voor
Hoofdstukken) waaronder vier stuks die in de buurt van onze belangstelling komen, namelijk ;
Historische schepen, Historisch wegvervoer, Historisch luchtvervoer en Historisch railvervoer. De
Indicator,…. eeehh, Het Hoofdstuk waar het Historisch wegvervoer in zit heet voluit: Mobiel
Erfgoed- Historisch Wegvervoer.
De gegevens van die erfgoed monitor komen van de stichting Mobiele Collectie Nederland [MCN].
Deze stichting is ruim 10 jaar geleden opgericht door de koepelorganisaties ;  Federatie Varend
Erfgoed Nederland (FVEN), Historisch Railvervoer Nederland (HRN), Federatie Historische
Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL).
Een belangrijk instrument van het MCN is dus dat Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).
In feite is dit NRME de overzicht catalogus van het mobiel erfgoed in Nederland naar de buitenwereld
toe.
Maar, het is de bedoeling dat de FEHAC er onder andere voor zorgt dat die sector wegvervoer van dat
NRME gevuld wordt. En om te illustreren dat je Den Ambtenaar wel kunt laten schuiven als het op
omschrijvingen aankomt hebben ze het restaureren, gebruiken en onderhouden van klassieke
voertuigen Erfgoed Beoefening genoemd !
Dus als Oom Agent u staande houdt vanwege het scheuren over een afgesloten dijkweggetje en hij u
zijn omineuze vraag stelt: ‘En wat zijn wij aan het doen?, dan kunt u antwoorden: Beste Mijnheer de
Agent, ‘Op instigatie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur én de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met het Nationaal Register Mobiel Erfgoed
breng ik op dit moment mijn erfgoed beoefening onder de aandacht van de samenleving’ ….. Eat that
bro.
Even serieus, Wat blijkt nu na een aantal jaren ? (sinds 2006) Het register wordt nauwelijks gevuld
met historische voertuigen van particuliere eigenaren. Instellingen zoals musea hebben de weg naar
dit register al wel een beetje gevonden. Het staat dan ook bol van de rijtuigen, bokkewagens,
arrensleeën, streekvervoer bussen een Leopard tank en ja, ook de gouden koets staat er in. Maar
Engelse motoren? Weinig. Nu denkt u wellicht; wat kan mij dat schelen, ik hoef niet zo nodig met
m’n motor in die lijst, allemaal ambtenaren gedoe. Fout! Zo’n register is een belangrijk document
waar de politiek naar kijkt en dus gebruikt bij het vormen van het beleid ten aanzien van klassieke
voertuigen. Met andere woorden, als er dus nauwelijks klassieke motoren te zien zijn in die lijst dan
besta je voor hullie achter de duinen gewoon niet. En dat is natuurlijk niet de bedoeling ! Wie
schrijft die blijft. Als uw klassieke motor voldoet aan de criteria, waaronder dat uw motor destijds in
Nederland heeft gereden en nog in behoorlijk originele staat is, dan kan hij in het register. Opname

in het Register is natuurlijk anoniem en dus ook niet traceerbaar naar een adres.
Hoe zoiets aan te pakken? De toelichting en het aanmeldings formulier vind u op de website van de
FEHAC. Dit is de Link : http://fehac.nl/nrme_weg/
. En doen hè !
De Fehac publiceerde in 2013 een tweede onderzoek (het 1 e in 2006) naar de omvang en betekenis van
de klassieke voertuigen in Nederland : http://fehac.nl/wp-
content/uploads/2013/08/enquete_2012_2013.pdf